Gedrag roept gedrag op
Dit model beschrijft de interacties tussen mensen. Het gaat dus over de omgang tussen mensen (en niet wat er omgaat binnen één persoon). De Roos van Leary geeft een beeld van jouw gedrag en wat je kunt verwachten aan gedrag van anderen op basis van jouw gedrag. Bij leidinggevenden gaat het er dan om wat voor type leiderschapsgedrag je laat zien en wat daarop de meest voor de hand liggende reactie is van het team.

Dit model is opgebouwd langs twee assen
1. De dimensie macht en invloed: als mensen met elkaar omgaan speelt er altijd iets van controle en dominantie.

Als er sprake is van het uitoefenen van veel invloed [=BOVEN-gedrag] dan zie je dit aan:

 • Initiatief nemen
 • Hulp en advies geven
 • Organiseren
 • Leidinggeven
 • Verantwoordelijkheid dragen
 • Naar macht of succes streven
 • Onafhankelijke, zakelijk opstelling

ls er sprake is van het uitoefenen van weinig invloed [=ONDER-gedrag] dan zie je dit aan:

 • Afhankelijkheid tonen
 • Afwachten
 • Instemmen met initiatief van anderen
 • Om raad vragen
 • Passief of hulpeloos zijn
 • Onzeker zijn
 • Onderdanig zijn
 • Ontzag hebben

2. De dimensie rond intimiteit en affectie: als mensen met elkaar omgaan speelt er altijd iets van persoonlijke afstand of nabijheid.

Is er sprake van veel affectie (liefdevolle aandacht) dan noemen we dit NAAST-gedrag en zie je dit aan:

 • Opbouwend zijn
 • Iedereen een kans willen geven
 • Welwillend zijn
 • Instemmen
 • Steunen
 • Aanmoedigen
 • Vriendelijk zijn

Is er sprake van weinig affectie dan noemen we dit TEGENOVER-gedrag en zie je dit aan:

 • Confronteren
 • Streng zijn
 • Open en direct zijn
 • Assertiviteit
 • Kritiek uiten
 • Klagen
 • Onafhankelijke opstelling

Het team kent een disbalans in mensgerichtheid/taakgerichtheid en in leidinggeven en leiding nemen. Ieder teamlid vult een vragenlijst in en daaruit volgen zijn voorkeurposities. Deze worden van alle teamleden in de roos van Leary geplot. Door deze visualisatie is het duidelijk waar de disbalans zit.

Wil je met jouw team aan de slag gaan? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.