Je wilt als team, als organisatie continu verbeteren, leren van elkaar. Intervisie is een leervorm waarbij je gebruik maakt van de aanwezige kennis van je collega’s. 

Een andere term voor intervisie is intercollegiale toetsing. Het is een werkvorm waarbij een groep collega’s op een gestructureerde wijze een casus behandelt. Je leert van de vragen die je collega’s stellen over jouw ingebrachte vraagstuk. Overigens leren alle aanwezigen van elkaar. 

Intervisie kent de volgende rollen:

  • Casus-inbrenger: degene die een casus heeft
  • Facilitator: degene die tijd, structuur en werkwijze monitort
  • Deelnemers: overige collega’s die verdiepende vragen stellen

Intervisie, mits goed uitgevoerd, is een zeer krachtig leer-instrument. De kennis en ervaring van diverse andere collega’s wordt ingezet. De rol van de facilitator is belangrijk om focus te houden en om ervoor te zorgen dat de vragen verdiepend blijven, en niet bijvoorbeeld suggestief of oordelend.

Je kunt mij inschakelen om intervisie in je organisatie te implementeren. Ik zorg voor een open sfeer en persoonlijke begeleiding. Het doel is dat het team dit uiteindelijk zelfstandig, zeg maar zelf-sturend oppakt. Laat je verrassen wat intervisie op kan leveren!