Lencioni biedt ons een eenvoudig en effectief hulpmiddel bij het ontwikkelen van teams. Centraal staat de pyramide van Lencioni:

De 5 frustraties van teamwerk

Lencioni maakt onderscheid in een aantal lagen van teamwork. De basis wat aan ieder team ten grondslag moet liggen is vertrouwen. Aan de lagen hier bovenop kan willekeurig gewerkt worden. Lencioni schrijft in zijn boek over 5 frustraties van teamwork. Hiermee bedoelt hij dat er op iedere laag het nodige mis kan gaan. Deze frustraties staan hieronder beschreven:

Frustratie 1 Het gebrek aan vertrouwen tussen de teamleden onderling
Is ieder teamlid bereid zich kwetsbaar op te stellen? Teamleden die niet in alle openheid hun fouten en zwakheden toegeven maken het onmogelijk een basis van vertrouwen te leggen. Vertrouwen is noodzakelijk; er is sprake van vertrouwen als de teamleden zich op hun gemak voelen als ze zich kwetsbaar opstellen.

Frustratie 2 Angst voor conflicten
Als het vertrouwen ontbreekt kun je ook niet openhartig discussiëren over standpunten. Er vinden dan versluierde discussies en commentaren plaats.

Frustratie 3 Gebrek aan betrokkenheid
Als de teamleden niet openhartig hun mening hebben kunnen geven over de voorgenomen standpunten (omdat er geen vertrouwen is en daarmee angst voor conflicten heerst) zullen zij zich ook niet committeren aan de genomen besluiten (hoewel ze tijdens de vergadering wel die indruk gaven). Betrokkenheid binnen de context van teams gaat over duidelijkheid (in beslissingen) en steun.

Twee belangrijke oorzaken van een gebrek aan betrokkenheid zijn het verlangen naar consensus en de behoefte aan zekerheid.

Frustratie 4 Het vermijden van verantwoordelijkheid
Als een besluit niet voor de 100% wordt gesteund door de teamleden dan zal men elkaar maar moeizaam feedback geven en tot de orde roepen. Het vermijden van verantwoordelijkheid in de context van teams verwijst naar de bereidheid van teamleden om anderen aan te spreken op prestaties of gedragingen die het team kunnen schaden. In welke mate kun je het sociale ongemak ervan verdragen? In welke mate worden lastige gesprekken vermeden?

Frustratie 5 Te weinig aandacht voor resultaten
Hiervan is sprake als teamleden hun individuele belangen (eigen ego, carrièreplanning, erkenning) of de belangen van hun afdeling voorrang geven boven de doelstellingen van het team.

Kenmerken van hechte teams

 • Teamleden vertrouwen elkaar
 • Teamleden gaan openlijk de strijd aan over ideeën 
 • Teamleden steunen besluiten en actieplannen
 • Teamleden spreken elkaar aan op het realiseren van overeengekomen activiteiten
 • Teamleden concentreren zich op het bereiken van collectieve resultaten

De methode is eenvoudig en praktisch

De lagen zijn snel herkenbaar, ook voor mensen die niet gewend zijn om zich met teamcoaching bezig te houden. Het team wordt in 2 subgroepen verdeeld. De ene groep bepaalt “wat gaat goed”, de andere groep bepaalt “wat kan beter”. Plenair worden beide items gedeeld. Vervolgens wordt een top 3 van onderwerpen samengesteld en kijken we op welke lagen deze onderwerpen betrekking hebben. Bij iedere laag passen een aantal oefeningen, interventies.

Aan de slag?

Wil je met jouw team aan de slag gaan? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

  Om spam te voorkomen vragen we je de
  onderstaande code over te typen.

  captcha