Ieder team bestaat uit individuen. Uit onderzoek is gebleken dat een effectief team verschillende rollen kent en dat het de kunst is om verschillende personen samen te laten werken. De coaching bestaat uit het inventariseren van de teamrollen per teamlid en vaststellen of de match op dit moment goed is, welke rollen nog ontbreken, welke rollen te veel aanwezig zijn.

Belbin concludeert dat de beste teamresultaten worden behaald in teams met een evenwichtige samenstelling. Hierin kunnen teamleden met verschillende persoonlijkheidskenmerken elkaar aanvullen en/of corrigeren. Als belangrijkste faalfactoren van teams ziet Belbin het ontbreken van essentiële teamrollen (bijvoorbeeld de Plant -bedenker/uitvinder-), concurrerende teamrollen, botsende teamrollen of een taakverdeling binnen het team die slecht aansluit op de natuurlijke teamrollen van de leden. Dit kan gebeuren wanneer de taakverdeling binnen een team vooral geschiedt op basis van vakinhoudelijke kwaliteit zonder oog te hebben voor de inzet en benutting van essentiële kwaliteiten en competenties. Denk bijvoorbeeld aan de toewijzing in een project van de secretarisrol/taak aan een ‘Plant’. Deze zal waarschijnlijk veel minder uit de verf komen dan wanneer er een beroep wordt gedaan op zijn/haar creativiteit en probleemoplossende kwaliteiten.

Wanneer er teveel ‘Coördinatoren’ (voorzitter) en ‘Vormgevers’ (aanjager) in een team zitten kunnen die elkaar in de wielen rijden en belemmeren. Het is echter geen probleem als er meerdere ‘Werkers’ en ‘Groepswerkers’ in een team zitten, zolang de overige rollen maar vertegenwoordigd blijven. 

Volgens Belbin onderscheiden de beste teamworkers zich door een goede timing en dosering van hun inbreng, de gave om in verschillende situaties verschillende teamrollen aan te kunnen nemen en de bereidheid om ook minder plezierige klussen op zich te nemen. 

Elk team bestaat uit individuen. Ieder teamlid heeft zijn eigen specifieke vaardigheden. Belbin noemt dit rollen. Een team is als het ware een gemixte salade; alle groenten zijn erin vertegenwoordigd. In een team wil je ook dat alle vaardigheden, rollen aanwezig zijn. Er mogen geen rollen ontbreken en je team kan ook beter niet uit allemaal dezelfde rollen bestaan. Dit in kaart brengen met jouw team gaat aan de hand van een vragenlijst. Deze vragenlijst geeft aan per teamlid welke rollen er vertegenwoordigd worden. Dit is input voor een coachsessie.

Wil je aan de slag met jouw team? Neem dan contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.